تور دبی هتل های ۳ستاره

قیمت تور دبی هتل ۳ستاره

تور دبی هتل ۳ستاره

با پرواز ماهان

 اعتبار قیمتها تا ۴آبان به جز ایام خاص و براساس پایین ترین نرخ پروازچارتر
هتل دبی خدمات هرنفردوتخته شب اضافه هر نفر یک نفر شب اضافه یکنفر اعتبار
NIHAL HOTEL BB ۳۶۵۱۰۰۰ ۱۸۶۰۰۰ ۴۲۰۰۰۰۰ ۳۷۳۰۰۰ ۰۱-۱۵OCT
ORCHID BB ۳۶۵۱۰۰۰ ۱۸۶۰۰۰ ۴۲۰۰۰۰۰ ۳۷۳۰۰۰ ۰۱-۱۵OCT
OYO PHOENIX BB ۳۷۱۴۰۰۰ ۲۰۸۰۰۰ ۴۳۲۷۰۰۰ ۴۱۶۰۰۰ ۰۱-۳۰OCT
CITY AVENUE BB ۳۸۱۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰ ۴۵۱۷۰۰۰ ۴۸۰۰۰۰ ۱-۲۰OCT
FORTUNE DEIRA BB ۳۸۸۳۰۰۰ ۲۶۵۰۰۰ ۴۶۶۵۰۰۰ ۵۳۰۰۰۰ ۱-۱۵OCT
BURAQ HOTEL BB ۳۹۸۹۰۰۰ ۳۰۱۰۰۰ ۴۸۷۶۰۰۰ ۶۰۲۰۰۰ ۱-۳۰OCT
CITY AVENUE BB ۳۹۸۹۰۰۰ ۳۰۱۰۰۰ ۴۸۷۶۰۰۰ ۶۰۲۰۰۰ ۲۱-۳۱OCT
SIGNATURE INN RIGGE BB ۳۹۸۹۰۰۰ ۳۰۱۰۰۰ ۴۸۷۶۰۰۰ ۶۰۲۰۰۰ ۱-۳۰OCT
NIHAL HOTEL BB ۴۰۴۷۰۰۰ ۳۲۱۰۰۰ ۴۹۹۲۰۰۰ ۶۴۲۰۰۰ ۱۶-۳۱OCT
ORCHID BB ۴۰۴۷۰۰۰ ۳۲۱۰۰۰ ۴۹۹۲۰۰۰ ۶۴۲۰۰۰ ۱۶-۳۱OCT
CITY MAX BUR DUBAI BB ۴۰۷۴۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰ ۵۰۴۵۰۰۰ ۶۵۹۰۰۰ ۱-۲۴OCT
LBIS RIGGE BB ۴۰۷۴۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰ ۵۴۳۶۰۰۰ ۷۹۲۰۰۰ ۱-۳۰OCT
LBIS DEIRA CITY CENTRE BB ۴۱۲۶۰۰۰ ۳۴۸۰۰۰ ۵۵۴۱۰۰۰ ۸۲۸۰۰۰ ۱-۳۰OCT
FORTUNE DEIRA BB ۴۲۲۱۰۰۰ ۳۸۰۰۰۰ ۵۳۴۱۰۰۰ ۷۶۰۰۰۰ ۱۶-۳۱OCT
LBIS AL BARSHA BB ۴۳۲۲۰۰۰ ۴۱۴۰۰۰ ۵۵۴۱۰۰۰ ۸۲۸۰۰۰ ۱-۳۰OCT
توجه: کلیه هتلهای دبی قابل ارائه می باشد. جهت اطلاع از قیمتها با ما تماس بگیرید.
قیمت های تور دبی به تومان و جهت هرنفر می باشد. جهت قیمت کودکان با ما تماس بگیرید. قیمت ها جهت ایام عادی و با پایین ترین نرخ بلیط می باشد و جهت ایام نمایشگاهی و خاص به قیمتها اضافه میگردد. لطفا” قبل از تصمیم گیری نهایی حتما” قیمتها را با کانتر مربوطه کنترل نمایید. صبحانه و نهار به تعداد شبهای اقامت ارائه میگردد.
برخی از ۳ستاره ها فقط صبحانه دارند. (HB: صبحانه و نهار BB: صبحانه)
از کلیه مسافرین دبی که به ویزا نیاز دارند ضمانت بازگشت اخذ میگردد.
سرویس به مراکز خرید و دریا درصورت موجود بودن، طبق برنامه هتل انجام می پذیرد و مربوط به خدمات آژانس نمی باشد. تفاوت قیمت هتلها دلیلی بر بهتر بودن آنها نیست.