تور دبی هتل های ۴ستاره

قیمت تور دبی هتل ۴ستاره

تور دبی هتل ۴ستاره

سه شب و چهار روز
با ایران ایرتور
رفت ۲۳ مهر ۱۴۰۰
هتل دبی خدمات هرنفردوتخته شب اضافه هر نفر یک نفر شب اضافه یکنفر
LOTUS GRAND BB ۱۰۳۲۲۰۰۰ ۱۲۱۰۰۰۰ ۱۳۴۰۷۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰
HOWARD JOHNSON PLAZA BB ۱۰۳۲۲۰۰۰ ۱۲۱۰۰۰۰ ۱۳۴۰۷۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰
GOLDEN TULIP DEIRA BB ۹۹۴۴۰۰۰ ۱۰۷۸۰۰۰ ۱۲۶۶۲۰۰۰ ۱۹۴۵۰۰۰
FORTUNE GRAND DEIRA BB ۹۸۸۱۰۰۰ ۱۰۵۶۰۰۰ ۱۳۱۵۰۰۰۰ ۲۱۱۲۰۰۰
ARAVI BB ۱۰۴۳۵۰۰۰ ۱۲۵۰۰۰۰ ۱۴۲۸۰۰۰۰ ۲۴۹۹۰۰۰
ROSE RAYHAAN BY ROTANA BB ۱۰۵۷۴۰۰۰ ۱۲۹۸۰۰۰ ۱۴۵۶۳۰۰۰ ۲۵۹۶۰۰۰
GOLDEN TULIP MEDIA AL BARSHA BB ۱۰۷۳۷۰۰۰ ۱۳۵۵۰۰۰ ۱۴۸۹۷۰۰۰ ۲۷۱۰۰۰۰
GRAND EXCELSIOR HOTEL DEIRA BB ۱۰۸۲۶۰۰۰ ۱۳۸۶۰۰۰ ۱۵۰۷۶۰۰۰ ۲۷۷۲۰۰۰
CITY SEASONS HOTEL BB ۱۱۱۶۶۰۰۰ ۱۵۰۵۰۰۰ ۱۵۰۷۶۰۰۰ ۲۷۷۲۰۰۰
HILTON GARDEN INN DUBAI AL MURAQABAT BB ۱۰۹۵۲۰۰۰ ۱۴۳۰۰۰۰ ۱۵۳۳۳۰۰۰ ۲۸۶۰۰۰۰
GRAND STAY BB ۱۱۱۶۶۰۰۰ ۱۵۰۵۰۰۰ ۱۵۷۷۰۰۰۰ ۳۰۱۰۰۰۰
CITY SEASONS TOWERS BURDUBAI BB ۱۱۴۹۳۰۰۰ ۱۶۱۹۰۰۰ ۱۵۷۷۰۰۰۰ ۳۰۱۰۰۰۰
HILTON GARDEN INN AL MURAQABAT BB ۱۱۲۰۴۰۰۰ ۱۵۱۸۰۰۰ ۱۵۸۴۷۰۰۰ ۳۰۳۶۰۰۰
MOSCOW BB ۱۱۹۶۰۰۰۰ ۱۷۸۲۰۰۰ ۱۶۱۰۴۰۰۰ ۳۱۲۴۰۰۰
GEROVA HOTEL BB ۱۱۹۶۰۰۰۰ ۱۷۸۲۰۰۰ ۱۷۳۸۸۰۰۰ ۳۵۶۴۰۰۰
ALOFT CITY CENTRE BB ۱۲۱۴۹۰۰۰ ۱۸۴۸۰۰۰ ۱۷۷۷۳۰۰۰ ۳۶۹۶۰۰۰