رویدادهای دبی

رویدادها و نمایشگاهها و فستیوال های دبی

هرساله در دبی نمایشگاهها و فستیوال های مختلفی برگزار می گردد، اگرچه در دوسال اخیر بخاطر کرونا برخی از آنها تحت تاثیر قرارگرفته اند ولی با تدابیری که اندیشیده شده است ، بسیاری از آنها برگزار شده و یا برنامه ریزی برای انجام ان شده است.

صرف نظر از اینکه قصد استفاده از این رویدادها در دبی را دارید و یا ندارید اطلاع از وجود آن در زمان سفر به دبی ، بسیار مهم است چون برخی از رویدادها می توانند بر قیمت هتلها در شهر دبی تاثیر گذار بوده و هزینه سفر شما را افزایش دهند، اگر تمایلی به استفاده از این نمایشگاهها و فستیوال ها را ندارید ، می توانید سفر خود را طوری برنامه ریزی کنید که به این ایام تداخل نکند.