شرایط کرونایی در دبی لغو گردیده و فعلا نیازی به تست کرونا برای ورود به دبی نمی باشد.

آزمایشگاههای مورد تایید برای سفر به دبی

از زمان همه گیری کرونا در جهان ، کشور امارات تدابیر خاصی برای جلوگیری از انتشار این بیماری در این کشور و شهر دبی وضع نموده است، ازجمله مدارکی که برای سفر دبی لازم است همراه داشتن جواب تست پی سی آر منفی به زبان انگلیسی و مطابق با مشخصات فردی پاسپورت که حتما باید دارای کد QR باری تایید صحت برروی آن باشد.

چه آزمایشگاههایی برای سفر به دبی مورد تایید می باشند؟

از نظر کشور امارات کلیه جواب آزمایشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت ایران مورد قبول می باشد ولی با شرط داشتن کد QR بروی آن و صدور مطابق پاسپورت مسافر و در فاصله کمتر از 72 ساعت به ورود به این کشور می باشد.

آزمایشگاه معتبر برای سفر

اگر بلیط هریک از ایرلانهای داخلی و خارجی را تهیه نموده باشید(به جز هواپیمایی ماهان) ، به هریک از آزمایشگاههای موردتایید وزارت بهداشت ایران برای سفر های خارجی مراجعه نمایید به شرط آنکه کد QR داشته باشند، مورد تایید می باشد. ولی اگر هواپیمایی ماهان را انتخاب نموده اید، فقط باید تست پی سی آر در آزمایشگاههای مورد تایید ماهان که در سایت آن آمده است، به کانتر هواپیمایی ارائه گردد.

برای اطلاع از آزمایشگاههای موردتایید وزارت بهداشت می توانید به سایت معاونت بهداشت وزارت بهداشت مراجعه نمایید و آزمایشگاههایی که علامت ستاره دارند ، مجاز به انجام این تست برای سفر های برون مرزی می باشند.

برای اطلاع از آزمایشگاههای مورد تایید هواپیمایی ماهان به سایت آن شرکت و بخش شرایط سفر به کشورها و قسمت سفر به دبی مراجعه نمایید.