فرودگاه دبی

فرودگاه اصلی دبی که پروازهای از ایران و تهران به آن فرودگاه انجام می پذیرد دارای سه ترمینال مسافری می باشد ، ترمینال یک که در حال حاضر پروازهای اکثر ایرلاین های ایرانی مانند ماهان و قشم ایر به این فرودگاه انجام می پذیرد. ترمینال دو که پروازهای ارزان قیمت به آنجا می نشیند و ترمینال سه که پروازهای خط هواپیمایی امارات را پذیرا می باشد.