مدارک لازم برای ویزای دبی

برای صدور ویزای دبی به مدارک زیر نیاز می باشد

اسکن رنگی پاسپورت با 7 ماه اعتبار

اسکن عکس رنگی تمام رخ زمینه سفید جدید

اسکن کارت ملی

اسکن شناسنامه