لیست داروهای ممنوعه در دبی

داروهای غیرمجاز در دبی

نکته مهم

مسافران محترم سفر به دبی درنظر داشته باشند که حمل و مصرف برخی داروهای مسکنی که در ایران کاملا رایج می باشد، بر‌‌‌‌‌اساس مقررات گمرکی و انتظامی امارات عربی متحده، بعنوان مواد مخدر تلقی گردیده و جرائم سنگین دارند،  همراه داشتن چنین داروی‌هایی نزد مسافرین ایرانی به هنگام ورود به کشور امارات متحده عربی نقض قوانین این کشور محسوب گردیده و دارای پیگرد قضایی می‌‌باشد.

برای پرهیز از بروز مشکلات و درگیر‌‌شدن مسافران محترم در گرفتاری ‌‌های قانونی و قضایی امارات پیشنهاد می‌‌‌شود که توصیه‌های زیر با دقت مطالعه و رعایت گردد:

 تا حد امکان از همراه داشتن هرگونه داروهای آرام‌‌بخش و خواب‌آور اعم از قرص‌، ‌شربت و آمپول و یا سایر داروها به هنگام ورود به امارات پرهیز نمائید.

کسانی که به دلایل پزشکی(و نه بر اساس خود درمانی)مجبور به استفاده از این داروها هستند، لازم است قبل از ورود به امارات، نسخه پزشک معالج را به زبان عربی ترجمه و به تایید وزارت بهداشت ‌‌، قوه‌قضائیه، وزارت امور خارجه ایران و سفارت امارات عربی متحده در تهران رسانده و مدارک تایید شده را جهت ارائه به ماموران گمرکی و انتظامی امارات در بدو ورود در فرودگاه ارائه نمایند.

درنظر داشته باشید فرآیند تایید مدارک پزشکی طولانی می باشد، این دسته از هموطنان، صرفا با داشتن خلاصه‌ای از سوابق پزشکی خود، بجای حمل داروهای ضروری مورد نیاز، با مراجعه به درمانگاه هلال احمر ایران در دبی نسبت به تهیه آنها اقدام نمایند.

 افرادی که اقدام به تایید نسخه‌های پزشکی خود در ایران ‌نموده و داروهای مورد نیازشان را به همراه دارند در صورت بروز هرگونه مشکلی در فرودگاه‌های دبی و شارجه می‌توانند بلافاصله با سر کنسولگری  ایران در دبی جهت رسیدگی به مشکل خود تماس حاصل نمایند.

لیست داروهای ممنوعه در امارات

 متادون

فنتانیل

مورفین

پتیدین

کدئین

دکسترومتورفان

فنوباربیتال

باربیتالها

دیفنوکسیلات

آمفتامین‌ها

متیل فنیدیت

مپروبامات

اتینامات

پنتازوسین

آلپرازولام

کلونازپام

کلوبازام

دیازپام

استازولام

فلورازپام

لورازپام

میدازولام

اکزازپام

تمازپام

کلودیازپوکساید

استامینوفن کدئینه

آلپرازولام (قرص)

آمانتادین (کپسول)

آمی تریپتیلین (قرص)

آسپرین کدئینه (قرص)

آتراکوریم (آمپول)

باکلوفن (قرص)

بی پریدین (آمپول)

بی پریدین (قرص)

کلردیازپوکسید (قرص)

کلرپرومازین (آمپول)

کلرپرومازین (قرص)

کلیدینیم سی (قرص)

کلومیپرامین (قرص)

کلونازپام (قرص)

دکسترومتورفان (شربت)

دکسترومتورفان پی (شربت)

دکسترومتورفان (قرص)

دیازپام (آمپول)

دیازپام (قرص)

دیفنوکسیلات (قرص)

اوربیافین

آرتین تری هگزوفنیدیل

دکسپین (کپسول)

فلووکسامین (قرص)

فلوکستین (قرص)

فلوکستین (کپسول)

فلوفنازین (قرص)

فلوفنازین (آمپول)

هالوپریدول (قطره)

هالوپریدول (قرص)

هالوپریدول (آمپول)

هیدروکسی زین (شربت)

هیدروکسی زین (آمپول)

هیدروکسی زین (قرص)

ایمی پرامین (قرص)

کتامین (آمپول)

لیتیوم کربنات (قرص)

لورازپام (قرص)

مپروبامات (قرص)

متوکاربامول (آمپول)

متوکاربامول (قرص)

میدازولام (آمپول)

نورتریپتیلین (قرص)

اکزازپام (قرص)

پانکورونیوم (آمپول)

پاروکستین (قرص)

پرفنازین (آمپول)

پرفنازین (قرص)

فنوباربیتال (شربت)

فنوباربیتال (قرص)

فنوباربیتال (آمپول)

فنی تونین کمپاند

پریمیدون (قرص)

پروپوفول (آمپول)

رمیرون (قرص)

تیوپنتال (آمپول)

تیوپنتال (قرص)

تیوریدازین (قرص)

تیوتیکس (کپسول)

ترامادول (قرص)

ترامادول (آمپول)

تری فلوپرازین (آمپول)

تری فلوپرازین (قرص)

تری هگزیفنیدیل (قرص)

تریمیپرامین (قطره)

تریمیپرامین (قرص)

والپروات سدیم (قرص)

ترامادول هیدروکلراید

کیمادرین