تور دبی هتل های ۳ستاره

قیمت تور دبی هتل ۳ستاره

تور دبی هتل ۳ستاره

با پرواز ایران ایر

 اعتبار قیمتها تا ۱۰ تیر به جز ایام خاص و براساس پایین ترین نرخ پروازچارتر
هتل دبی خدمات هرنفردوتخته شب اضافه هر نفر یک نفر شب اضافه یکنفر
AL SARBA BB ۳۵۵۸۰۰۰ ۲۵۹۰۰۰ ۴۳۲۱۰۰۰ ۵۱۸۰۰۰
SUN $ SAND DOWNTOWN BB ۳۵۶۴۰۰۰ ۲۶۱۰۰۰ ۴۳۳۳۰۰۰ ۵۲۲۰۰۰
IBIS WORLD TRADE CENTER BB ۳۵۹۴۰۰۰ ۲۷۱۰۰۰ ۴۳۹۴۰۰۰ ۵۴۳۰۰۰
ORCHID BB ۳۶۳۱۰۰۰ ۲۸۴۰۰۰ ۴۴۶۷۰۰۰ ۵۶۸۰۰۰
NIHAL BB ۳۶۳۱۰۰۰ ۲۸۴۰۰۰ ۴۴۶۷۰۰۰ ۵۶۸۰۰۰
IBIS ONE CENTRAL BB ۳۶۶۱۰۰۰ ۲۹۴۰۰۰ ۴۵۲۸۰۰۰ ۵۸۸۰۰۰
IBIS AL RIGGA BB ۳۷۲۳۰۰۰ ۳۱۵۰۰۰ ۴۶۵۰۰۰۰ ۶۳۰۰۰۰
IBIS DEIRA CITY CENTER BB ۳۷۲۳۰۰۰ ۳۱۵۰۰۰ ۴۶۵۰۰۰۰ ۶۳۰۰۰۰
Edit

تور دبی هتل ۳ستاره

با پرواز ماهان

 اعتبار قیمتها تا ۱۰ تیر به جز ایام خاص و براساس پایین ترین نرخ پروازچارتر
هتل دبی خدمات هرنفردوتخته شب اضافه هر نفر یک نفر شب اضافه یکنفر
AL SARBA BB ۳۸۱۱۰۰۰ ۲۵۹۰۰۰ ۴۵۷۴۰۰۰ ۵۱۸۰۰۰
SUN $ SAND DOWNTOWN BB ۳۸۱۷۰۰۰ ۲۶۱۰۰۰ ۴۵۸۶۰۰۰ ۵۲۲۰۰۰
IBIS WORLD TRADE CENTER BB ۳۸۴۷۰۰۰ ۲۷۱۰۰۰ ۴۶۴۷۰۰۰ ۵۴۳۰۰۰
ORCHID BB ۳۸۸۴۰۰۰ ۲۸۴۰۰۰ ۴۷۲۰۰۰۰ ۵۶۸۰۰۰
NIHAL BB ۳۸۸۴۰۰۰ ۲۸۴۰۰۰ ۴۷۲۰۰۰۰ ۵۶۸۰۰۰
IBIS ONE CENTRAL BB ۳۹۱۴۰۰۰ ۲۹۴۰۰۰ ۴۷۸۱۰۰۰ ۵۸۸۰۰۰
IBIS AL RIGGA BB ۳۹۷۶۰۰۰ ۳۱۵۰۰۰ ۴۹۰۳۰۰۰ ۶۳۰۰۰۰
IBIS DEIRA CITY CENTER BB ۳۹۷۶۰۰۰ ۳۱۵۰۰۰ ۴۹۰۳۰۰۰ ۶۳۰۰۰۰
Edit
توجه: کلیه هتلهای دبی قابل ارائه می باشد. جهت اطلاع از قیمتها با ما تماس بگیرید.
قیمت های تور دبی به تومان و جهت هرنفر می باشد. جهت قیمت کودکان با ما تماس بگیرید. قیمت ها جهت ایام عادی و با پایین ترین نرخ بلیط می باشد و جهت ایام نمایشگاهی و خاص به قیمتها اضافه میگردد. لطفا” قبل از تصمیم گیری نهایی حتما” قیمتها را با کانتر مربوطه کنترل نمایید. صبحانه و نهار به تعداد شبهای اقامت ارائه میگردد.
برخی از ۳ستاره ها فقط صبحانه دارند. (HB: صبحانه و نهار BB: صبحانه)
از کلیه مسافرین دبی که به ویزا نیاز دارند ضمانت بازگشت اخذ میگردد.
سرویس به مراکز خرید و دریا درصورت موجود بودن، طبق برنامه هتل انجام می پذیرد و مربوط به خدمات آژانس نمی باشد. تفاوت قیمت هتلها دلیلی بر بهتر بودن آنها نیست.