تور دبی هتل های ۴ستاره

تور دبی هتل ۴ستاره

با پرواز ماهان
 
 اعتبار قیمتها تا ۱۰ خرداد ۹۷ براساس پایین ترین نرخ ماهان

تور دبی هتل ۴ستاره

با پرواز ایران ایر
 رفت ۷:۰۰ و برگشت ۲۱:۰۰ (به جز جمعه ها)
 اعتبار قیمتها تا ۱۰اردیبهشت ۹۷ به جز ایام خاص و براساس پایین ترین نرخ چارتر

تور دبی هتل ۴ستاره

با پرواز امارات چارتر
 رفت ۱۱:۰۰ و برگشت ۲۰:۴۰
 اعتبار قیمتها تا ۱۰ اسفند به جز ایام خاص و نمایشگاهی
هتل دبی خدمات هرنفردراتاق2تخته شب اضافه یک نفر شب اضافه اعتبار
DORUS HB 1945000 172000 2452000 344000 3Jan-15Mar
AL JAWAHARA GARDEN BB 1991000 188000 2544000 376000 3Jan-15Mar
MARCOPOLO BB 1991000 188000 2544000 376000 3Jan-15Mar
GOLDEN TULIP(NIHALPALACE) BB 2019000 197000 2601000 395000 3Jan-15Mar
AVARI BB 2031000 202000 2625000 403000 3Jan-15Mar
GRAND EXCELSIOR BB 2037000 204000 2637000 407000 3Jan-15Mar
AVENUE BB 2039000 204000 2641000 409000 3Jan-15Mar
CORAL DEIRA BB 2039000 204000 2641000 409000 3Jan-15Mar
SAFFRON BOUTIQE HB 2047000 207000 2657000 414000 3Jan-15Mar
LOTUS DOWNTOWN METRO DEIRA BB 2093000 223000 2750000 445000 3Jan-15Mar
SAMAYA BB 2102000 225000 2766000 451000 3Jan-15Mar
BYBLOS TECOM BB 2112000 229000 2685000 424000 3Jan-15Mar
CASSELLS AL BARSHA BB 2112000 229000 2786000 458000 3Jan-15Mar
AVARI HB 2122000 232000 2746000 444000 3Jan-15Mar
CITY SEASON TOWER BB 2124000 233000 2810000 466000 3Jan-15Mar
AL JAWAHARA GARDEN HB 2132000 236000 2826000 471000 3Jan-15Mar
AVENUE HB 2132000 236000 2826000 471000 3Jan-15Mar
HILTON GARDEN INN AL MINA BB 2132000 236000 2826000 471000 3Jan-15Mar
HILTON GARDEN INN MURAQABAT BB 2132000 236000 2826000 471000 3Jan-15Mar
MARCOPOLO HB 2136000 237000 2766000 451000 3Jan-15Mar
MOSCOW BB 2156000 244000 2742000 443000 3Jan-15Mar
GRAND EXCELSIOR HB 2200000 259000 2802000 463000 3Jan-15Mar
CORAL DEIRA HB 2208000 262000 2979000 523000 3Jan-15Mar
FLORA GRAND BB 2208000 262000 2834000 474000 3Jan-15Mar
CITY SEASON HOTEL BB 2212000 263000 2987000 526000 3Jan-15Mar
ROYAL CONTENENTAL BB 2214000 264000 2991000 527000 3Jan-15Mar
M HOTEL DOWNTOWN BB 2222000 266000 3007000 533000 3Jan-15Mar
EMIRATED GRAND HOTEL BB 2232000 270000 3028000 540000 3Jan-15Mar
METROPOLITAN BB 2234000 271000 3032000 541000 3Jan-15Mar
NOVOTEL AL BARSHA BB 2244000 274000 3052000 548000 3Jan-15Mar
LOTUS DOWNTOWN METRO DEIRA HB 2275000 284000 3112000 568000 3Jan-15Mar
NOVOTEL DEIRA CITY CENTER BB 2283000 287000 3128000 574000 3Jan-15Mar
ROYAL CONTENENTAL HB 2299000 292000 3160000 585000 3Jan-15Mar
GOLDEN TULIP(NIHALPALACE) HB 2345000 308000 3253000 616000 3Jan-15Mar
CITY SEASON HOTEL HB 2353000 311000 3108000 567000 3Jan-15Mar
HILTON GARDEN INN AL MINA HB 2353000 311000 3040000 544000 3Jan-15Mar
HILTON GARDEN INN MURAQABAT HB 2353000 311000 3040000 544000 3Jan-15Mar
CORAL DEIRA FB 2357000 312000 3277000 624000 3Jan-15Mar
FLORA GRAND HB 2359000 313000 2987000 526000 3Jan-15Mar
CARLTON DOWNTOWN(WARWICK) BB 2363000 314000 3289000 629000 3Jan-15Mar
SAMAYA HB 2365000 315000 3040000 544000 3Jan-15Mar
DOUBLE TREE BY HILTON BUSINESS BAY BB 2379000 320000 3321000 639000 3Jan-15Mar
BYBLOS MARINA BB 2399000 327000 3168000 588000 3Jan-15Mar
EMIRATED GRAND HOTEL HB 2430000 337000 3257000 618000 3Jan-15Mar
CITY SEASON TOWER HB 2496000 359000 3325000 641000 3Jan-15Mar
JW MARRIOT HOTEL BB 2546000 376000 3656000 753000 3Jan-15Mar